Печат
Автор: Svetla Mateva   
Понеделник, 13 Февруари 2017г. 11:24ч.

 

Работа с мултимедиен софтуер Prezi

курс за учители - работа със специализиран софтуер Прези

 

(Обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, съгласно Наредба 12/01.09.2016 и Закона за предучилищното и училищното образование)

( 10 Votes )

Продължителност на обучението Кредити Сертификат
16 часа 1 Да

 

Форми на обучение:

  • Присъствена - 16 присъствени учебни часа
  • Дистанционна - 8 онлайн / 8 присъствени учебни часа

 

Място на провеждане на обучението:

В зала във Вашето учебно заведение, В зала на Центъра за обучение, или изнесено обучение.


Програмата е насочена към:

Учители – начален етап, Учители – прогимназиален етап, Учители – гимназиален етап, Ръководител направление ИКТ, Ресурсни учители

 

Кратко описание на програмата:

Обучението за работа с мултимедийният софтуер Prezi ще запознае участниците с по-съвременния вариант за създаване на интерактивни презентации, който е заместител на Power Point програмата. Препоръчваме употребата на мултимедийния софтуер Prezi. Благодарение на своя интерактивен интерфейс, Prezi позволява на своите потребители да представят своите презентации по различен, неповторим и запомнящ се начин.

 

Цели на програмата:

  • Да се запознае с иновативни образователни технологии, техники и методи на преподаване и оценяване, приложими за образователно направление, учебен предмет или модул от професионална подготовка, по който преподава;
  • Да придобие положително отношение към професионалното развитие като неразделна част от подобряването на образователния процес и на процеса на управление на качеството на институцията;
  • Да притежава готовност и умения за организирането, обмяната и прилагането на добри практики и иновации, за споделяне на добър опит, за утвърждаване на наставничеството като форма на методическа и организационна подкрепа.

 

Методи на обучение:

  • Лекционен курс
  • Изготвяне на индивидуален интерактивен проект с Prezi
  • Онлайн подготовка - запознаване с тънкостите на софтуера чрез видео уроци, нагледни материали, ръководство. Разучаване на неговите възможности, участие в дискусионен форум.

 

Компетентности, които ще бъдат придобити:

  • Академична
  • Педагогическа

 

( 10 Votes )

 

Цените на нашите тематични обучения

Моля вижте нашите цени.


 

Или ни изпратете ЗАПИТВАНЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ

 

За контакт с нас:

0897 948 215

02/ 437 38 85

officekursove123

 

Вижте още:


Автор: Svetla Mateva      15.Февруару, 2017 г.

168

Последна промяна от Сряда, 01 Ноември 2017г. 18:04ч.