Възползвайте се от нашите предложения, за да сертифицирате лицата, които провеждат инструктажи. За Обученията по КУТ/ГУТ и за обучение на ръководните кадри.

Така ще бъдете спокойни, че Вашият мениджърски състав е запознат с всички задължения, които влизат в длъжностната характеристика.