Дистанционни Курсове по ЗБУТ /Безопасност и Здраве/

You are not logged in. (Login)
Skip Main MenuSkip Образец на Удостоверението

Образец на Удостоверението

Сертификат за обучение Координатор, Длъжностно лице, Контрол по ЗБУТ


Нашите ДИСТАНЦИОННИ ОБУЧЕНИЯ

I) Курсове по ЗБУТ - за строителни фирми за КСБ
II) Курсове по ЗБУТ - за всяка фирма
III) Обучения по Безопасност и здраве за КУТ, ГУТ, Работодатели
IV) Обучения по Безопасна работа със скеле
V) Обучения по Безопасност при работа с тежести
VI) Вижте всички наши обучения, свързани с Вашата безопасност на работното място и на строителната площадка


Безопасност и здраве, онлайн курсове

Дистанционни Курсове по Безопасност и Здраве

Тел: 0897 948 215 

  • Курсовете се провеждат от Център за Професионално Обучение към "Матев-строй" ЕООД, в качеството ни на лицензиран Център за Професионално Обучение: Лицензия 201012874. 
  • Издаваме легитимни Удостоверения, които можете да ползвате пред Инспекцията по труда, при кандидатстване за конкурси и търгове, и навсякъде, където се изискват
  • Провеждаме обученията по Безопасност и Здраве в дистанционна форма. За повече информация за всеки от курсовете ни, моля разгледайте менюто в ляво, или кликнете тук: Всички обучения по безопасност и здраве, които предлагаме.

  Course categories

  Дистанционни обучения по ЗБУТ за Строителни фирми 
   Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството - за Камарата на СтроителитеSummary
   Координатор по безопасност и здраве в строителството - за Камарата на СтроителитеSummary
   Контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасностSummary
   Работа със скеле, люлки и платформиThis course requires an enrolment keySummary
   Обучения по Безопасност при ръчна работа с тежести: Наредба № 16/31.май.1999 г. за физиологични норми и правилаThis course requires an enrolment keySummary
   Обучение по Наредба 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за ЗБУТ на работните места и при използване на работното оборудване

  Курсове по ЗБУТ за всички фирми 
   Обучение по ЗБУТ по Наредба РД-07-2 за длъжностни лица, провеждащи инструктажи
   Обучение по ЗБУТ по Наредба РД-07-2 за Ръководни кадри
   Обучение на членовете на Комитетите и Групите по условия на труд: КУТ и ГУТThis course requires an enrolment key