Обучения по Безопасност при ръчна работа с тежести: Наредба № 16/31.май.1999 г. за физиологични норми и правила
(Обучения по Безопасност при работа с тежести)

 This course requires an enrolment key

Обучението е онлайн. Таксата е 80 лв.

Провежда се съгласно:
  • НАРЕДБА № 16 ОТ 31 МАЙ 1999 Г. ЗА ФИЗИОЛОГИЧНИ НОРМИ И ПРАВИЛА ЗА РЪЧНА РАБОТА С ТЕЖЕСТИ (Наредбата се прилага при всички случаи, когато се извършва ръчна работа с тежести.)
  • Наредба РД-07-2
  • Закона за Здравословните и Безопасни Условия на Труд.
Курсът е в помощ на работодателите, съгласно тяхното задължение даРаботодателят осигурява на работещите обучение и инструктаж за правилните начини за ръчна работа с тежести, включващи вдигане, преместване, носене, поставяне, разтоварване, подреждане на различните видове тежести, и информация за рисковете, на които са изложени, ако работата с тежести не се изпълнява правилно.

В края на обучението ще придобиете легитимно Удостоверение.

This course requires an enrolment key