Удостоверенията, които издаваме, при успешно завършване на онлайн обучение по Безопасност и здраве в нашия Център за Професионално Обучение, ще Ви послужат пред: 
Образец на сертификат по Обучение п оБезопасност и Здраве

! Инспекцията по Труда;
! Камарата на Строителите в България (КСБ): регистрация и пререгистрация
! При кандидатстване за Обществени поръчки или търгове
При изпълнение на обекти с подизпълнител
! За Вашето спокойствие, че служителите Ви са професионално обучени и сертифицирани. 
! Навсякъде, където е приложимо българското законодателство.

При успешното завършване на курса, издаваме Удостоверение по
 образец. Удостоверенията са със срок на валидност 1 или 2 години, в зависимост от Вашето обучение. Важно:

Напомняме Ви по имейл, или СМС, кога да подновите своите сертификати по ЗБУТ
Навременното подновяване е от изключително значение!

Случвало се е Ваши колеги да не могат да подадат документи за търг или обществена поръчка, поради липсващ или изтекъл сертификат по ЗБУТ (Координатор, контрол на качеството на влаганите в строителството материали)! 
Случвало се е оферта да не бъде одобрена поради същата причина!

С цел избягване на подобни рискове:
    Ангажираме да Ви напомним по телефона, и-мейла или с СМС, когато наближи срокът за актуализиране на Вашите Сертификати!

По този начин Вие ще сте винаги спокойни, че документите Ви са изрядни!

Last modified: Friday, 7 October 2016, 02:20 PM