За да се запишете за обучение при нас, са ни необходими следните данни:

Данни за обучаваното лице:

- Име на лицето, сканирана негова диплома. За обученията Контрол по качеството и Координатор в строителството се изисква да имате подходящо инженерно/техническо образование.
За всички останали обучения: документ за завършено минимум средно образование.

Данни за фирмата:

- Данни за издаване на фактура: Наименование на фирмата, ЕИК, МОЛ, адрес за фактура, адрес за кореспонденция
- Къде желаете да Ви изпратим Удостоверенията и фактурата?

За Ваше улеснение: Изтеглете файла Зaявка за обучение, попълнете го и ни го изпратете на имейл office@Kursove123.com


Last modified: Wednesday, 23 May 2018, 04:39 PM