Цени и търговски отстъпки при включване в обучение по Безопасност и Здраве при нас

Цените на нашите онлайн обучения са:

1. За курса "Контрол върху качеството на влаганите в строителството материали" - таксата е 145 лв.
2. За всички останали обучения - таксата е 80 лв.

Дейността на Центровете за Професионално Обучение е освободена от ДДС, затова посочените цени са крайни (Не се начислява допълнително ДДС).

Отстъпките, които предлагаме:

1. При едновременно записване за 3 или повече обучения на 1, или няколко участника от една организация: 10% ТО.
2. При актуализиране (обновяване) на Вашите знания и сертификати - след 1 или 2 години, в зависимост от курса: 10% ТО.

Last modified: Saturday, 15 October 2016, 02:26 AM