Печат

Ученическо портфолио. Що е то?

Полезна информация и съвети

Според Наредба 15.07.2019г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти всеки учител трябва да изготвя професионално портфолио на децата, с които е ангажиран. За жалост обаче липсва информация какво трябва да включи учителя в портфолиото на детето. В тази статия ще се опитаме да опишем основните акценти на професионално ученическо портфолио.

Нека започнем с едно кратко определение какво всъщност е портфолиото: Портфолиото е "запис" на отделните стъпки от развитието на детето. В ученическото портфолио се записват стъпките от процеса на учене на детето. Колекция от събрани и подредени материали, предмети, инструменти.

Портфолиото може да бъде на хартиен или електронен носител.

В него се включва всичко, което е полезно и необходимо за детето. Целта на ученическото портфолио е да стимулира уникалността и индивидуалността на детето.

Добре е в ученическото портфолио да включим етапа на съзряване и оформяне на личността на детето; промените в развитието на детето: интелектуални, емоционални, поведенчески, социални; придобиваните умения за справяне с ежедневието.

При съставяне на ученическото портфолио Вашата роля, като учител е огромна. Една от важните задачи е да откриете силните страни от характера и способностите на всеки един Ваш ученик, да подпомагате талантите и развитието на всеки един от тях. Би било добре и ако успеете да насочите родителите в каква сфера тяхното дете би се развивило най-добре.

Ако искате да се запознаете детайлно с изискванията за изграждане на професионално ученическо портфолио според наредба 15/22.07.2019г. курсът за учители: Изграждане на професионално учителско и детско портфолио е точно за Вас!

Ако сте по-голяма, ило по-малка група, или се интересувате от Изнесено или изцяло Присъствено обучение (16 часа), ни изпратете ЗАПИТВАНЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ

( 1 Vote )

Кредити и Сертификати:

Ние сме лицензирани към Министерството на Образованието да присъждаме 1 кредит при успешно приключване на обучение.

Издаваме луксозни поименни сертификати на всеки участник. Бихте могли да съхранявате своя сертификат в папка, или да го поставите в рамка на видно място. Сертификатите са луксозни и представителни!

Място на провеждане на обучението:

Курсът провеждаме в дистанционна форма на обучение (8 часа онлайн през нашата платформа за дистанционно обучение на учители, и 8 часа присъствено.) За Ваше удобство, при сформиране на група, нашият лектор ще дойде на място във Вашето учебно заведение.

Цени

Можете да разгледате нашите цени тук.

Ако сте по-голяма, ило по-малка група, или се интересувате от Изнесено или изцяло Присъствено обучение (16 часа), ни изпратете ЗАПИТВАНЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ

За контакст с нас:

0897 948 215,

02/ 437 38 85

С Уважение,

Екипът на ЦПО към "Матев-строй" ЕООД

Вижте още: