Център за Вашето Дистанционно Професионално Обучение
Център за Професионално Обучение и курсове
real estate company logo
Начало Обучения за Учители За Учители (Училище) и Директори
Печат Е-поща

Обучения педагогически специалисти - Училище

(Обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, съгласно Наредба 15/22.07.2019)

( 28 Votes )

На тази страница: Обучения за Учители – начален етап, Учители – прогимназиален етап, Учители – гимназиален етап,  Ръководител направление ИКТ, Педагогически съветници, психолози, Възпитатели в общежитие, Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители

Обучения за педагогическите специалисти, за повишаване на квалификацията им

! Издаваме поименни СЕРТИФИКАТИ

! с 1, 2 или 3 квалификационни кредита

! Подобрява Вашата атестация, професионални умения, и самочувствие

Уважаеми колеги,


Обучения за атестация на учителите

На тази страница вижте нашите предложения за организиране на тематични обучения. Одобрени сме за провеждане на обучения към МОН, съгласно Закона за предучилищното и училищното образование и Наредба 15 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.


Уважаеми колеги, вярваме, че нашите обучения ще Ви бъдат полезни както в личен, така и в професионален аспект. Ще се радваме да се включите в наше обучение НЕ защото се налага, а защото избирате да получите внимание, знания и възможност за улесняване на Вашата работа с нашите деца

 

Предлагаме общо 47 лицензирани теми, от които: 15 теми с 3 квалификационни кредита, 15 теми с 2 квалификационни кредита, 17 теми с 1 квалификационен кредит.Teми с 3 квалификационни кредита:

 1. Превенция на проблемното поведение в училището и в детската градина Обучения, подходящи за учители в училище
 2. Използване на иновативни методи за развиване на творческото мислене, таланта, емоционалната интелигентност на децата и учениците
 3. Създаване на позитивна среда - управление на конфликтите и агресията в учебното заведение
 4. Ефективни техники за комуникация и за подобряване на взаимодействието между семейството и образователната институция
 5. Тренинг за справяне със стреса и емоционалното прегаряне в образователната среда. Повишаване на самочувствието и позитивната самооценка на педагогическия специалист.
 6. PR, маркетинг и реклама на образователните институции
 7. Ефективни техники за общуване и за подобряване на взаимодействието при работа в мултикултурна среда
 8. Коучинг - изкуството да бъдеш педагог - коуч
 9. Обучение по Компютърно моделиране/кодиране, и STEM дисциплини
 10. Работа с интерактивни образователни устройства
 11. Дистанционно училище
 12. Създаване на електронен урок и дигитално съдържание за учебния процес
 13. Киберсигурност, защита на личните данни, видове опасности за децата и учениците при използване на онлайн среда
 14. Повишаване на знанията за програмиране: визуално и уеб програмиране
 15. Развиване на логическото мислене у учениците чрез програмиране и изработване на електронни ресурси с образователен характер

Теми с 2 квалификационни кредита:

 1. Интересни, нови обучителни практики в начален етап на обучениеОбучения, подходящи за учители в училище
 2. Тренинг за комуникативни умения на преподаватели
 3. Управление на конфликти
 4. Съвременни методи за оценяване на знанията, уменията и учебните резултати на учениците
 5. Нови, интерактивни образователни стратегии за обучение по безопасност на движението по пътищата
 6. Иновативни техники при работа с ученици с рисково поведение и ученици, застрашени от отпадане
 7. Гражданското образование на учениците – инструмент за създаване на позитивна училищна среда
 8. Формиране и мотивация на екипи. Управление и координация на педагогическите екипи.
 9. Техники за ефективно общуване, целящи преодоляване на стреса и емоционалното прегаряне в образователните институции
 10. Иновативни стратегии и подходи за подобряване на образователния процес и на резултатите на децата и учениците
 11. Коучинг компетенции за мотивация, социализация и личностно развитие в образователната система
 12. Музикалният педагогически подход Орф-Шулверк - креативен начин на работа с деца и ученици
 13. Компютърно моделиране/кодиране и STEM концепцията в учебния процес
 14. Работа с интерактивни образователни дъски, дисплеи, маси и съвременни устройства
 15. Въвеждане на иновации в учебния процес чрез използване на платформи за електронни образователни услуги и съдържание

 

Теми с 1 квалификационнен кредит:

 1. Иновативни подходи за организация на обучението
 2. Безопасност на движението по пътищата в детската градина и училище
 3. Иновативни практики в образованието
 4. Изграждане на професионално учителско, ученическо и детско портфолио
 5. Справяне със стреса и напрежението на работното място. Разрешаване на конфликти и овладяване на гнева и раздразнението
 6. Стрес и справяне със стреса. Синдром на професионалното прегаряне – Burnout
 7. Увеличаване на ефективността на процеса на обучение в мултикултурна среда
 8. Учителите като лидери и професионални ръководители
 9. Дисциплина чрез сътрудничество
 10. Формиране на умения за ефективно общуване в образователната среда (учители – ученици – родители)
 11. Повишаване мотивацията за работа на учителите
 12. Как да приобщим децата/учениците със специални образователни потребности (СОП) и да спомогнем за преодоляване на предразсъдъците към тях от страна на останалите ученици?
 13. Орф Шулверк - иновативният подход за активно възприемане на музика чрез ритъм, говор и движение
 14. Орф Шулверк - иновативният подход, който изгражда цялостна музикалност чрез игра, ритъм, говор и движение.
 15. Музика с „Шулверк“-интердисциплинарният подход на взаимодействие между музика, реч, поезия, танц и театрално изкуство
 16. Музика с „Шулверк“-подходът за преподаване на музика, който е приобщаващ, адаптивен и холистичен за деца, юноши и възрастни
 17. Музика с движение, говор и инструменти: мултисензорният подход „Шулверк“ за преподаване на музика и креативно движение

 

Вижте нашите цени

 

Вижте нашите цени

 

или

Изпратете запитване за обучение на Учители

За запитване за тематично обучение за учители и педагози, моля попълнете формата. Ние отговаряме бързо. Ако желаете по-бърза връзка с нас: позвънете ни на телефон: 0897 948 215 - г-жа Светла Матева.

Задължително *

  Refresh Captcha  
 

 

Вижте още:

( 28 Votes )
Автор: Svetla Mateva     03 май, 2022г.

 

150

 

...::: Валидиране :::...

Имате професионален опит, а нямате документ? Искате ли да се явите само на изпит, без да участвате в курс, за да получите документ за Професионалните си умения?

Пишете ни за кой курс се интересувате, и ще Ви изпратим условията за Валидиране.

Уважаеми УЧИТЕЛИ,

Предлагаме Ви 47 теми с  1, 2 или 3 Кредита, съгл. Наредба 15/22.07.2019, в присъствена,  или неприсъствена форма на обучение. За връзка с нас: тел.0897 948 215 - г-жа Светла Матева.

Програмиране за ДЕЦА

Регистрирайте се за БЕЗПЛАТНИЯ курс за деца на www.Programiram.com.

Курсове по програмиране за деца и юноши

Програмиране за деца: Допълнителна информация

Списък с теми
Joomla!. XHTML and CSS.