Център за Вашето Дистанционно Професионално Обучение
Център за Професионално Обучение и курсове
real estate company logo
Начало Курсове Курс ДОМАКИН ДЕТСКА ГРАДИНА
Печат Е-поща

Онлайн Курс Домакин в Детска градина

 

Онлайн Курс Домакин в детска градинаПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ за ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Професия: Домакин, съгласно НКПД-2011 от 01.01.2021г., код: 4321

Специалност на курса: Икономика и мениджмънт, код по СППОО 3451204

Обучение за придобиване на квалификация по част от професията, от Трета Степен на Професионална квалификация

Обучението е подходящо за: лица, работещи или планиращи да започнат работа, в детски учебни заведения като Домакин/Домакинка. С курса имате възможност да повишите своята квалификация със специалност Икономист-мениджър, която е сред изискванията за заемане на длъжността "Домакин".

В примерните длъжностни характеристики за заемане на длъжността Домакин в Детска градина се изискват:

- Образование - средно;

- Специални умения - компютърна грамотност. Предлагаме онлайн обучение Текстообработване

- Съгласно НКПД: Лица, завършили обучение в курс от раздел 345 Администрация и управление, могат да заемат длъжност с код 4321-Домакин, както и с код 4311 Касиер-домакин.

! Ако Домакинът/Касиер-домакинът ще бъде назначен на длъжност 43112002 Касиер, домакин: Като вариант бихме могли да предложим курса с код 343: Финансов отчетник, който е изискване за заемане на длъжност с код 4311 Касиер-домакин. Броят учебни часове, както и цената, в двата случая е една и съща.

 

Обучение ДОМАКИНКА ДГКурсът се провежда от: Център за професионално обучение, притежаващ Лицензия от НАПОО 201012874.

Цена: 600 лв. за онлайн обучение.

Издавани документи: При успешно завършване на обучението, Вие ще получите Удостоверение за Професионално Обучение, което е по образец на МОН и НАПОО. Удостоверението е с валиден воден знак, и се регистрира в електронния регистър на МОН.

Съгласно СПИСЪК НА ПРОФЕСИИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ, лица, преминали обучение по Направление 345 Администрация и управление, могат  да заемат длъжности с код по НКИД, започващи с 4321.

Актуален списък на длъжностите могат да се видят тук: Актуален списък на Длъжностите

Лицата, завършили курса, могат да постъпват на работа на следните длъжности (професии) от Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД, 2011 с влезлите в сила промени в НКПД-2011 от 01.01.2021 г.)

* 4321-Домакин

* както и допълнени при актуализиране на НКПД.


Начини на провеждане на обучението:

Курсът се провежда в онлайн форма: чрез изпращане на парола за учебния сайт. Материалите са налични онлайн, и може да се влиза в сайта по всяко време. /Такса - 600 лв./

 


Курс Домакин в детска градина 600 лв.Документи за записване за курс:

Договор за обучение /по образец/, Заявление за записване в курс /по образец/, 1 брой снимка - паспортен формат, матирана, надписана на гърба; Копие на медицинско свидетелство;копие на диплома за завършено минимум средно образование, квитанция за заплатена такса, информиране по GDPR /по образец/.

 

Таксата за обучението може да заплатите на каса на банка, на каса на Изипей, с електронно банкиране или друг избран вариант, по следната банкова сметка:

Център за професионално обучение към "Матев-строй" ЕООД

IBAN BG41UNCR70001520018335

Уникредит Булбанк


Продължителност на обучението:

Обучението е с продължителност от 1 месец.


Изучавани модули:

Модул 1: Здравословни и безопасни условия на труд

Модул 2: Икономика

Модул 3: Основи на мениджмънта

Модул 4: Бизнес комуникации

Модул 5: Икономика на предприятието

 

Домакин

Общ брой учебни часове: 100

За контакт с нас:

0897 948 215,

02/ 437 38 85

С Уважение,

 

...::: Валидиране :::...

Имате професионален опит, а нямате документ? Искате ли да се явите само на изпит, без да участвате в курс, за да получите документ за Професионалните си умения?

Пишете ни за кой курс се интересувате, и ще Ви изпратим условията за Валидиране.

Уважаеми УЧИТЕЛИ,

Предлагаме Ви 47 теми с  1, 2 или 3 Кредита, съгл. Наредба 15/22.07.2019, в присъствена,  или неприсъствена форма на обучение. За връзка с нас: тел.0897 948 215 - г-жа Светла Матева.

Програмиране за ДЕЦА

Регистрирайте се за БЕЗПЛАТНИЯ курс за деца на www.Programiram.com.

Курсове по програмиране за деца и юноши

Програмиране за деца: Допълнителна информация
Joomla!. XHTML and CSS.