Център за Вашето Дистанционно Професионално Обучение
Център за Професионално Обучение и курсове
real estate company logo
Начало Обучения за Учители Курс ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ
Печат Е-поща

Онлайн Курс ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ в отглеждането и възпитанието на деца

с придобиване на СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ - Трета степен

Обучение Помощник- възпитател в отглеждането и възпитанието на деца

 

Професия: Помощник - възпитател, код по СППОО:  762030

Специалност: Помощник- възпитател в отглеждането и възпитанието на деца, код по СППОО 7620301

Обучение за придобиване на Трета Степен на Професионална квалификация

Обучението е подходящо за: лица, работещи в детски учебни заведения, с деца от ранна и предучилищна възраст. Ако в момента работите в детска градина, и сте назначена на длъжност "Хигиенист" или "Детегледачка" - с изкарването на тази квалификация ще имате право да бъдете преназначена на длъжност "Помощник - възпитател".

С придобиване на Трета Степен на Професионална квалификация, и във връзка с подписването на Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование от 28.12.2023 г., за длъжността "Помощник-възпитател", със свидетелство за професионална квалификация ще се получава – не по-малко от 132% от минималната работна заплата.

Курсът се провежда от: Център за професионално обучение, притежаващ Лицензия от НАПОО 201012874.

Цена: 1400 лв. за онлайн обучение, с присъствено явяване на държавен изпит

Издавани документи: При успешно завършване на обучението, Вие ще получите Свидетелство за Професионална квалифиакция по образец 3-54 на МОН. Представлява най-висшата степен документ за тази професия.

Съгласно НАРЕДБА № 5 ОТ 11 МАРТ 2020 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛ":

Съгласно подписания Колективен Трудов Договор от 28.12.2023г - страница 10, точки 2, 4, 5.

Разяснение:

* Хората, които НЕ ПРИТЕЖАВАТ Удостоверение/или Свидетелство за курс Помощник-възпитател: могат да бъдат назначавани на длъжности Детегледачка, Хигиенист.

* Хората, които притежават Удостоверение за курс Помощник-възпитател: могат да бъдат назначавани на длъжност Помощник-възпитател/Помощник-учител/Персонал, грижещ се за деца и други, и имат гарантирано заплащане не по-малко от 110% от Минималната работна заплата за страната.

Вижте информация за курса, при който придобивате Удостоверение за професионално обучение: Таксата е 500 лв, продължителност - 1 месец

* Хората, които притежават Свидетелство за професионална квалификация: могат да бъдат назначавани на длъжност Помощник-възпитател/Помощник-учител/Персонал, грижещ се за деца и други, и имат гарантирано заплащане не по-малко от 132% от Минималната работна заплата за страната.

За вас, директори на детски градини и детски ясли: Обучение на персонала за курс "Помощник-възпитател"

Лицата, завършили курса за Обучение по част от професията, или за обучение за придобиване на III Степен на професионална квалификация, могат да постъпват на работа на следните длъжности (професии) от Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД, 2006 г.):

* 3340-3018 Помощник-възпитател,

* 3340-3019 Помощник-учител

* 5131 Персонал, грижещ се за деца и други,

 

Начини на провеждане на обучението:

Курсът се провежда в онлайн форма: чрез изпращане на парола за учебния сайт. Материалите са налични онлайн, и може да се влиза в сайта по всяко време. /Такса - 1400 лв. Таксата включва обучение, явяване на изпит в рамките на редовната сесия, издаване на Свидетелство за Професионална квалификация/. Курсът завършва с държавен изпит на място.

По време на курса ще получите подготовка за явяването на Държавния изпит: Ще разгледаме всички теми от конспекта, включително и практическите и аналитичните задачи, които биха се паднали по време на изпита. Ще се чувствате подготвени и уверени.


Дати и място за провеждане на Държавните изпити. Начин на провеждане на Държавния изпит:

При сформиране на група от минимум 10 лица в друго населено място, изпитът може да се проведе и в различно населено място.

Редовна изпитна сесия

28.09.2024г - 29.09.2024г - гр.Казанлък.

Изпитът е формиран в две части: Част 1, теория: Начален час: 10.00 часа

В деня на изпита се изтегля Изпитен билет от предварително оповестен Конспект от Националната изпитна Програма, състоящ се от 18 въпроса. Изтегля се и Контролен билет, за да се осигури прозрачност при изтегляне на въпроса. Курсистите разполагат с до 4 часа време за писане на писмената теоритична част на изпита.

Част 2, Практически изпит: Начален час 14.30 часа

По предварително определен ред, лицата представят своята дипломна работа. Дипломите работи са в обем от 30 печатни страници, и се изпращат предварително по време на курса, за да получат Рецензия от преподавател. Време за защита на дипломната работа: д0 15 минути.

Държавният изпит се провежда в рамките на един ден, ако на изпита присъстват до 20 лица. При група, надвишаваща 20 лица, изпитът се провежда в два последователни дни. Таксата на курса от 1400 лв. включва явяване на изпит в рамките на редовната сесия. За явяване на поправителна сесия - се заплаща отделно, предварително, такса в размер на 150 лв.


Курс Помощник- възпитател в отглеждането и възпитанието на деца: Цена 1400 лвДокументи за записване за курс:

Договор за обучение /по образец/, Заявление за записване в курс /по образец/, 2 броя снимки - паспортен формат, матирани, надписани на гърба; Копие на медицинско свидетелство; копие на диплома за завършено минимум средно образование, квитанция за заплатена такса, информиране по GDPR /по образец/.

 

Таксата за обучението може да заплатите на каса на банка, на каса на Изипей, с електронно банкиране или друг избран вариант, по следната банкова сметка. Таксата се заплаща еднократно, или на две равни вноски, както следва: 50% В началото на обучението. 50% два месеца след старта на обучението. Подписва се ДОГОВОР за обучение - по образец.

Център за професионално обучение към "Матев-строй" ЕООД

IBAN BG41UNCR70001520018335

Уникредит Булбанк

Продължителност на обучението:

Обучението е с продължителност от не по-малко от 5 месеца, и не повече от 18 месеца. Платени такси не се възстановяват. След преминаване на 18 месеца от началото на курса, ако лицето не е завършило курса, губи право да продължи обучението си в курса, независимо от причините, довели до забавата.

Изучавани дисциплини:

Раздел А. Задължителни учебни часове

Раздел А1. Обща професионална подготовка

1. Здравословни и безопасни условия на труд

2. Икономика

3. Предприемачество

Раздел А2. Отраслова професионална подготовка

Организация на работния процес

Комуникация и чужд език

Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в професионална дейност

Подкрепа и придружаване на потребителя (детето)

Професионална комуникация и общуване

Професионална етика и професионално развитие

Основи на социалната работа в грижите за детето

Раздел А3. Специфична професионална подготовка

Хигиена на детето и безопасност на средата

Основни грижи за децата с увреждания и хронични заболявания

Игри и занимания с деца

Първа помощ и грижи за болно дете

ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ

Подкрепа и придружаване на потребителя (детето)

Професионална комуникация и общуване

Професионална етика и професионално развитие

Основи на социалната работа в грижите за детето

Раздел А3. Учебна практика по специфична професионална подготовка:

Хигиена на детето и безопасност на средата

Основни грижи за децата с увреждания и хронични заболявания

Игри и занимания с деца

Първа помощ и грижи за болно дете

Разширена професионална подготовка

Развитие на човешките ресурси

Мотивация в трудовата дейност

Общ брой на задължителните и избираемите учебни часове за раздел А + раздел Б - 960 уч.часа

 

Онлайн Курс Помощник- възпитател в отглеждането и възпитанието на деца

За контакт с нас:

0897 948 215,

02/ 437 38 85

С Уважение,

Екипът на ЦПО към "Матев-строй" ЕООД


Вижте още полезна информация:

Курс за помощник-възпитател, който завършва с Удостоверение за професионално обучение: 500 лв, Продължителност 1 месец

Кредити за учители съгласно Наредба № 12  от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

* БЕЗПЛАТНИ ОБУЧЕНИЯ с ваучери за заети лица по програма „Развитие на човешките ресурси“
 

...::: Валидиране :::...

Имате професионален опит, а нямате документ? Искате ли да се явите само на изпит, без да участвате в курс, за да получите документ за Професионалните си умения?

Пишете ни за кой курс се интересувате, и ще Ви изпратим условията за Валидиране.

Уважаеми УЧИТЕЛИ,

Предлагаме Ви 47 теми с  1, 2 или 3 Кредита, съгл. Наредба 15/22.07.2019, в присъствена,  или неприсъствена форма на обучение. За връзка с нас: тел.0897 948 215 - г-жа Светла Матева.

Програмиране за ДЕЦА

Регистрирайте се за БЕЗПЛАТНИЯ курс за деца на www.Programiram.com.

Курсове по програмиране за деца и юноши

Програмиране за деца: Допълнителна информация

Списък с теми
Joomla!. XHTML and CSS.