Център за Вашето Дистанционно Професионално Обучение
Център за Професионално Обучение и курсове
real estate company logo
Какви Курсове по Безопасност и Здраве Предлагаме?
Печат Е-поща

 


( 5 Votes ) 

Удостоверение за Координатор по безопасност и здравеЦентър за Професионално Обучение към "Матев-строй" предлагаме онлайн обучения в следните категории курсове по ЗБУТ - Здравословни и безопасни Условия на Труд / Безопасност и Здраве/. Обученията се провеждат в много удобна дистанционна форма, или под формата на еднодневни семинари. За Вас ще работят първокласни преподаватели с висше образование и сертифицирани одитори.

 

До момента сме провели обучението по Безопасност и здраве и сме издали сертификати на над 200 служители и на над 100 строителни фирми. Няма да разочароваме и Вас! 
 

( 5 Votes )

1. Обучения за ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ при извършване на строително-монтажни работи. Обучението е съгласно изискванията на Камарата на Строителите в България за годишна пререгистрация на строителните фирми. Издаваме официален документ. Цена на курса при дистанционна форма на обучение - 80 лв.


2. Провеждаме обучение за КООРДИНАТОР ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ при извършване на строително-монтажни работи. Обучението е съгласно изискванията на Камарата на Строителите в България за годишна пререгистрация на строителните фирми при много добра ценова оферта. Можете да използвате документа при подготовка на тръжна документация, както и за обществени поръчки. Издаваме официален документ. Цена на он-лайн обучението - 80 лв. при записване за еднодневен семинар - 120 лв. 

видове курсове по безопасност и здраве

3. Извършваме ежегодни обучения на длъжностни лица съгласночл.6 на Наредба РД-07-2 за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Обученията се провеждат и съгласно изискванията на чл. 15 от Закона за ЗБУТ и изискванията на КТ. Обученията са задължителни за всички фирми, които имат наети лица или повече от един съдружник. Предлагаме изключително атрактивна цена. Издаваме официален документ, който може да се представи пред Инспекцията по труда при евентуална проверка. В зависимост от проведеното обучение - е необходимо опресняване на знанията на обучените лица ежегодно, или - веднъж на 2 години. Цена на курса - 80 лв в дистанционна форма на обучение, и 120 лв. при записване за работен семинар.


4. Контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност - Онлайн курс. Таксата е 145 лв. Вижте повече информация за курса.

 

 

5. Предлагаме обучение по Наредба № 7 от 23 септември, 1999 г. за минималните изисквания за Здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване. Издаваме официален документ.

 

6. Обучения за безопасност при ръчна работа с тежести, съгласно НАРЕДБА № 16 ОТ 31 МАЙ 1999 Г. ЗА ФИЗИОЛОГИЧНИ НОРМИ И ПРАВИЛА ЗА РЪЧНА РАБОТА С ТЕЖЕСТИ Таксата е 80 лв. Фотма на обучение: Дистанционна. Валидност на Удостоверението: 1 година. 

 

7. Обучения за членове на КУТ и ГУТ. Таксата е 80 лв. Форма на обучение: дистанционна.

 

8. Обучения по безопасност и здраве на ръководните кадри. Таксата е 80 лв. Форма на обучение: дистанционна.


9. За други обучения, които Ви интересуват, ще се радваме да ни пишете на e-mail Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , или да се свържете с нас.

 

( 5 Votes )


 

...::: Валидиране :::...

Имате професионален опит, а нямате документ? Искате ли да се явите само на изпит, без да участвате в курс, за да получите документ за Професионалните си умения?

Пишете ни за кой курс се интересувате, и ще Ви изпратим условията за Валидиране.

Уважаеми УЧИТЕЛИ,

Предлагаме Ви 47 теми с  1, 2 или 3 Кредита, съгл. Наредба 15/22.07.2019, в присъствена,  или неприсъствена форма на обучение. За връзка с нас: тел.0897 948 215 - г-жа Светла Матева.

Програмиране за ДЕЦА

Регистрирайте се за БЕЗПЛАТНИЯ курс за деца на www.Programiram.com.

Курсове по програмиране за деца и юноши

Програмиране за деца: Допълнителна информация
Joomla!. XHTML and CSS.