Център за Вашето Дистанционно Професионално Обучение
Център за Професионално Обучение и курсове
real estate company logo
Начало Обучения за Учители
Печат Е-поща

47 Обучения за Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти: Дистанционни, присъствени, частично присъствени

 

Уважаеми колеги,

Обучения за учители към МОНлицензирани сме от МОН да провеждаме обучения за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, с присъждане на кредити и издаване на Сертификат, съгласно изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование и Наредба 15 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.


Образец на сертификата, който издаваме с квалификационен кредит за учителитеПредлагаме следните 47 тематични обучения с кредити, за различните групи специалисти. Можете да ги разгледате в следните три категории. Или да видите пълен списък по-надолу на тази страница:

I. Обучения за учители и педагогически кадри в Училище, и Директори (Отваря се в нов прозорец)

II. Обучения за учители и педагогически кадри: Детска градина, (Отваря се в нов прозорец)

III. Обучения, свързани с мотивационни и иновативни практики, справяне със стреса, личностно развитие, и други теми (Отваря се в нов прозорец)

Ние сме изключително гъвкави по отношение на мястото на провеждане на всяко от обученията: Предлагаме Ви както дистанционно обучение, или обучение в наша зала, така и обучение на място във Вашето учебно заведение, или изнесено обучение.

Изключително разумни цени за записване в Обучение при нас

 

мнение за нашите обучения с кредити за педагогически специалисти

Пълен списък на всички наши 47 лицензирани теми:

Теми с 3 квалификационни кредита (15 теми)

 1. Превенция на проблемното поведение в училището и в детската градина
 2. Използване на иновативни методи за развиване на творческото мислене, таланта, емоционалната интелигентност на децата и учениците
 3. Създаване на позитивна среда - управление на конфликтите и агресията в учебното заведение
 4. Ефективни техники за комуникация и за подобряване на взаимодействието между семейството и образователната институция
 5. Тренинг за справяне със стреса и емоционалното прегаряне в образователната среда. Повишаване на самочувствието и позитивната самооценка на педагогическия специалист.
 6. PR, маркетинг и реклама на образователните институции
 7. Ефективни техники за общуване и за подобряване на взаимодействието при работа в мултикултурна среда
 8. Коучинг - изкуството да бъдеш педагог - коуч
 9. Обучение по Компютърно моделиране/кодиране, и STEM дисциплини
 10. Работа с интерактивни образователни устройства
 11. Дистанционно училище
 12. Създаване на електронен урок и дигитално съдържание за учебния процес
 13. Киберсигурност, защита на личните данни, видове опасности за децата и учениците при използване на онлайн среда
 14. Повишаване на знанията за програмиране: визуално и уеб програмиране
 15. Развиване на логическото мислене у учениците чрез програмиране и изработване на електронни ресурси с образователен характер

 

Теми с 2 квалификационни кредита (15 теми)

 1. Интересни, нови обучителни практики в начален етап на обучение
 2. Тренинг за комуникативни умения на преподаватели
 3. Управление на конфликти
 4. Съвременни методи за оценяване на знанията, уменията и учебните резултати на учениците
 5. Нови, интерактивни образователни стратегии за обучение по безопасност на движението по пътищата
 6. Иновативни техники при работа с ученици с рисково поведение и ученици, застрашени от отпадане
 7. Гражданското образование на учениците – инструмент за създаване на позитивна училищна среда
 8. Формиране и мотивация на екипи. Управление и координация на педагогическите екипи.
 9. Техники за ефективно общуване, целящи преодоляване на стреса и емоционалното прегаряне в образователните институции
 10. Иновативни стратегии и подходи за подобряване на образователния процес и на резултатите на децата и учениците
 11. Коучинг компетенции за мотивация, социализация и личностно развитие в образователната система
 12. Музикалният педагогически подход Орф-Шулверк - креативен начин на работа с деца и ученици
 13. Компютърно моделиране/кодиране и STEM концепцията в учебния процес
 14. Работа с интерактивни образователни дъски, дисплеи, маси и съвременни устройства
 15. Въвеждане на иновации в учебния процес чрез използване на платформи за електронни образователни услуги и съдържание

Теми с 1 квалификационен кредит (17 теми)

 1. Иновативни подходи за организация на обучението
 2. Иновативни практики в образованието
 3. Изграждане на професионално учителско, ученическо и детско портфолио
 4. Справяне със стреса и напрежението на работното място. Разрешаване на конфликти и овладяване на гнева и раздразнението
 5. Безопасност на движението по пътищата в детската градина и училище
 6. Стрес и справяне със стреса. Синдром на професионалното прегаряне – Burnout
 7. Увеличаване на ефективността на процеса на обучение в мултикултурна среда
 8. Учителите като лидери и професионални ръководители
 9. Дисциплина чрез сътрудничество
 10. Формиране на умения за ефективно общуване в образователната среда (учители – ученици – родители)
 11. Повишаване мотивацията за работа на учителите
 12. Как да приобщим децата/учениците със специални образователни потребности (СОП) и да спомогнем за преодоляване на предразсъдъците към тях от страна на останалите ученици?
 13. Орф Шулверк - иновативният подход за активно възприемане на музика чрез ритъм, говор и движение
 14. Орф Шулверк - иновативният подход, който изгражда цялостна музикалност чрез игра, ритъм, говор и движение.
 15. Музика с „Шулверк“-интердисциплинарният подход на взаимодействие между музика, реч, поезия, танц и театрално изкуство
 16. Музика с „Шулверк“-подходът за преподаване на музика, който е приобщаващ, адаптивен и холистичен за деца, юноши и възрастни
 17. Музика с движение, говор и инструменти: мултисензорният подход „Шулверк“ за преподаване на музика и креативно движениеЦПО лицензирано от МОН за провеждане на курсове за атестацияЗа връзка с нас:

0897 948 215

02/ 437 38 85

Вижте още:

I. БЕЗПЛАТНИ ОБУЧЕНИЯ с ваучери за заети лица по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 - 2027г. (Отваря се в нов прозорец)

II. Обучения за учители и педагогически кадри в Училище, и Директори (Отваря се в нов прозорец)

III. Обучения за учители и педагогически кадри: Детска градина, (Отваря се в нов прозорец)

 • Какви форми на обучение предлагаме за нашите Обучения по Наредба 15 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

 

( 21 Votes )

148

 

...::: Валидиране :::...

Имате професионален опит, а нямате документ? Искате ли да се явите само на изпит, без да участвате в курс, за да получите документ за Професионалните си умения?

Пишете ни за кой курс се интересувате, и ще Ви изпратим условията за Валидиране.

Уважаеми УЧИТЕЛИ,

Предлагаме Ви 47 теми с  1, 2 или 3 Кредита, съгл. Наредба 15/22.07.2019, в присъствена,  или неприсъствена форма на обучение. За връзка с нас: тел.0897 948 215 - г-жа Светла Матева.

Програмиране за ДЕЦА

Регистрирайте се за БЕЗПЛАТНИЯ курс за деца на www.Programiram.com.

Курсове по програмиране за деца и юноши

Програмиране за деца: Допълнителна информация

Списък с теми
Joomla!. XHTML and CSS.