Център за Вашето Дистанционно Професионално Обучение
Център за Професионално Обучение и курсове
real estate company logo
Начало Курсове Курс ТРЗ и Личен Състав
Курс по ТРЗ | Онлайн или Комбиниран | 5 седмици | 650 лв.
Печат Е-поща

Уважаеми колеги,

Видове курсове по ТРЗ и ЛСЦена за записване |Учебна програма на курса ТРЗ и Личен Състав | Продължителността на ТРЗ курса | Издавани сертификати | Повече за онлайн курса и видео уроците | Записване

 

1. Видове курсове по ТРЗ и Личен Състав


софтуер за ТРЗ и личен състав, практически курс за София и странатаМожете да се запишете за курса ТРЗ и Личен Състав - Практически ориентиран курс по един от следните 2 начина:

* Изцяло 100% онлайн обучения по ТРЗ: Без значение дали живеете в София, Пловдив, Варна, Плевен, Бургас, Стара Загора, или в някое малко населено място - Вие можете да се включите в това обучение.

 • Провежда се дистанционно, със записани видео уроци по ТРЗ и Личен състав
 • с актуални учебни материали, бланки и документация, които можете да преглеждате по всяко време.
 • Ще можете да инсталирате на своя личен компютър софтуер за обработка на ТРЗ, като ние ще Ви  съдействаме максимално.
 • Ще имате и часове с лектор - практик!
 • Продължителността на обучението е 5 седмици.
 • Таксата е 650 лв. По Ваш избор, в края на обучението - можете да получите Сертификат по образец на нашия център за Професионално Обучение, или Удостоверение за завършен курс ТРЗ и личен състав по НАПОО. Моля вижте разликата в документите за записване по-долу.

 

* Комбинирано обучение:

 • Ще получите достъп до записаните ТРЗ и ЛС видео уроци, и
 • актуални учебни материали, бланки и документация, които можете да преглеждате по всяко време.
 • Ще Ви съдействаме максимално да инсталирате софтуера на Микроинвест на своя компютър, за да започнете практическа работа с модула ТРЗ и личен състав.
 • Вашите часове с лектора - консултант ще се провеждат на живо, в зала.
 • Продължителността на обучението е 5 седмици
 • Таксата е 650 лв.

 

2. Какво се учи в курса Труд и Работна Заплата и Личен Състав? Горе


курс трз дистанционно софия, пловдив, бургас, варна или другаде в странатаЩе се запознаете в всичко, което Ви е необходимо, за да заемате длъжността.

Ще се запознаете със законовите изисквания, които регламентират трудовите и договорните взаимоотношения в едно предприятие. Ще знаете как се изгражда лично досие на работник/служител, как се обработват болнични, заплати, ведомости, фишове за заплати, отпуски и други справки и документи. Ще получите правна и практическа подготовка, за да сте наясно с аспектите на своята бъдеща работа като Специалист ТРЗ.

 

УЧЕБНА ПРОГРАМА НА КУРСА ТРЗ

1. Запознаване правната уредба на трудовото и осигурителното законодателство в РБългария /Кодекс на труда, Кодекс за социалното осигуряване, ЗБДОО, ЗЗО, Наредба за работното време, отпуските и почивките, ЗЗБУТ, Наредба за пенсии и други.

2. Инсталиране на софтуер за обработка на ТРЗ и ЛС на Вашия компютър. /Ще Ви съдействаме, ако имате затруднения, с помощта на програмата за отдалечен достъп TeamViewer/

3. Трудов договор. Видове. Работа с програмен продукт за обявяване на трудови договори в НАП.

4. Лично досие на работник / служител. Работа с програмен продукт за изчисляване на заплати, Осигурителни вноски и осигурителен доход, аванси, болнични, ваучери за храна и други.дистанционен онлайн курс трз в софия или в страната, може и присъствено обучение

5. Граждански договори. Работа с програмен просдукт за съставяне и отпечатване на граждански договор, издаване на служебна бележка, изчисляване на осигуровки, данъци, удръжки и други.

6. Национален класификатор на икономически дейности и национален класификатор на професии. Ориентиране в документацията и кодовете на длъжностите.

7. Начисляване на болнични, майчинство, трудови злополуки, обезщетения при освобождаване от работа, и при пенсиониране. Запознаване с издаваните служебни бележки, правни изисквания.

8. Изготвяне на платежни документи, ведомости, фишове за заплати

9. Начин за Прекратяване на трудови договори. Изготване на документи за прекратяване на договора и обявяване в НАП.


курс трз и личен състав практически, софия, пловдив, варна, бургас

Продължителността на курс ТРЗ е 5 седмици, като Вие ще имате достъп до видео материалите и учебните материали на курса още 3 допълнителни месеца! Също така, ще получите и Сертификат!

 

3. Цена за включване в обучение за ТРЗ и ЛС Горе


 

Предлагаме следните възможности за обучение ТРЗ и Личен състав:

курс трз цена онлайн курс

100% онлайн/дистанционно обучение - 650 лв. -

 

курс трз цена онлайн курсКомбинирано обучение - не се предлага в момента

 

 

4. Издавани сертификати при завършване на Курс по ТРЗ и Личен Състав Горе


СЕРТИФИКАТ НА КУРСА ПО ТРЗ, ОБРЗЕЦ НА ЦПО

курс трз цена онлайн курсСертификат по Образец на нашия Център за Професионално Обучение

Сертификат по Образец на нашия Център за Професионално Обучение: Преминато обучение в курс Труд и Работна Заплата и ЛС. Необходими документи: сканирано Заявление за записване в курс по и-мейла, договор за обучение, заплатена такса.курс трз цена онлайн курсУдостоверение за Професионално Обучение - образец на МОН и НАПОО

Ние сме Лицензиран от НАПОО Център за Професионално Обучение, с лицензия 201012874, затова в края на курса можем да Ви издадем Удостоверение за Професионално Обучение, по професия Оперативен счетоводителспециалност Оперативно счетоводство - специалист ТРЗ и личен състав. Документът регистрираме в електронния регистър на НАПОО, и може да бъде превеждано и легализирано. Удостоверението указва Повишаване на Вашата професионална квалификация. Необходимите документи са: 1 брой снимка, медицинско, заявление за записване в курс, договор за обучение, копие на диплома за завършено образование, заплатена такса.

 

 

5. Продължителност на курса ТРЗ и личен състав                   Горе


 

Продължителността на курса по ТРЗ за онлайн и за комбинирано/смесено обучение


И присъственият, и комбинираният курс, са със стандартна продължителност от 5 седмици.

След това, Вие ще продължите да имате достъп до онлайн платформата за обучение, и възможност да преглеждате видео уроците, документите и бланките, да се включвате с часовете с учител, в продължение на 3 допълнителни месеца.

 

 

6. Повече за онлайн курса и видео уроците за Труд и Работна Заплата и Личен Състав              Горе

Дистанционното обучение по ТРЗ включва 8 изчерпателни, последователни и практически ориентирани видео урока.

Лекторът, който изготви тези видео уроци за Вас, е квалифициран, търпелив и по приятен и разбираем начин обяснява всички детайли и специфики в работата на ТРЗ специалиста.

Коментарите му ще Ви дадат ценна правна информация, за да бъдете компетентни не само за конкретния разглеждан случай, а за всички казуси, разглеждани в курса!

Как се провежда дистанционно курсът по ТРЗ при нас?

Ще Ви изпратим данни за достъп до онлайн обучителната ни платформа за дистанционния курс по ТРЗ - потребителско име и парола. С тези данните Вие ще влезете в курса, и там ще намерите 8 видео урока, актуални учебни материали, нормативната уредба, често задавани въпроси и отговори, документи и бланки, с които ще Ви се наложи да работите най-често. И вход за Виртуалната Класна Стая - за среа с лектора и групата.

Видео уроците ще Ви покажат как се работи със счетоводния софтуер. Ще видите, например: Как се създават личните картони на 2 служителя в едно предприятие.

Вашата задача е: по зададени данни, да изготвите още 6 подобни досиета, на различни служители, с различен класификационен код и информация. Този начин на работа ще Ви подготви да изпълнявате същите задачи, в реална работна обстановка!

По подобен начин, Видео уроците ще Ви запознаят и с останалите аспекти от счетоводната работа на ТРЗ специалиста. Ще видите как се изработват документи като УП, декларации, Справки, ведомости и много други документи - и Вие ще трябва да извършите същите действия и стъпки, но за други служители.

курс по трз онлайн, ниска ценаЩе работите с документи за граждански и трудови договори, болнични, авансови плащания, ведомости и още така, че да се почувствате подготвени и способни на работното си място!

В онлайн, или по време на присъствените срещи с лектора, Вие ще можете да зададете своите въпроси, и да обсъдите реално възникнали казуси.

Лекторът е практикуващ в областта на ТРЗ и счетоводството, и ще Ви бъде изключително полезен.

Можете да стартирате своето обучение веднага, тъй като Вашата такса ще е еднаква, без значение дали се обучавате в малка група, или индивидуално.

ТРЗ обучението е Подходящо както за начинаещи, така и за работещи, които искат да осъвременят своите знания в областта на трудовото законодателство и осигуряване! без значение дали Вие живеете в София, Пловдив, Бургас, Варна, Стара Загора, Плевен, Русе или някое малко населено място: Можете да се включите успешно в това обучение!

 

7. Записване за курса по ТРЗ и Личен Състав                   Горе

Ако все още имам въпроси?

Изпратете ни запитване

Изпратете ни запитване, свързано с обученията, които предлагаме. Ние отговаряме бързо!

Задължително *

>'l

  Refresh Captcha  
 

Звъннете ни, или ни пишете! Ще ви отговорим както обикновенно - в рамките на работния ден.

Телефон в офиса: 02/ 437 38 85

Мобилен: 0897 948 215 - г-жа Светла Матева

и-мейл: 

гр.Казанлък,

ул "Шипченска епопея" 31, офис 22

гр.София

ул. "Трапезица" 4

Център за Професионално Обучение към "Матев-строй" ЕООД

 

8. Интересувате се от по-различен курс по счетоводство? Вижте също:

Онлайн Курс по Компютърно счетоводство: Отлична цена. Вижте предстоящите ни дати

Онлайн курс за Счетоводство на предприятието

Онлайн курс с придобиване на Трета Степен на Професионална Квалификация

* БЕЗПЛАТНИ ОБУЧЕНИЯ с ваучери за заети лица-Средно ниво 3 и 4


Приятен ден,

екипът на www.Kursove123.com,   http://kursoveposchetovodstvo.com, http://schetovodstvo.e-kursove123.com

 

Очакваме Ви!

 

 

...::: Валидиране :::...

Имате професионален опит, а нямате документ? Искате ли да се явите само на изпит, без да участвате в курс, за да получите документ за Професионалните си умения?

Пишете ни за кой курс се интересувате, и ще Ви изпратим условията за Валидиране.

Уважаеми УЧИТЕЛИ,

Предлагаме Ви 47 теми с  1, 2 или 3 Кредита, съгл. Наредба 15/22.07.2019, в присъствена,  или неприсъствена форма на обучение. За връзка с нас: тел.0897 948 215 - г-жа Светла Матева.

Програмиране за ДЕЦА

Регистрирайте се за БЕЗПЛАТНИЯ курс за деца на www.Programiram.com.

Курсове по програмиране за деца и юноши

Програмиране за деца: Допълнителна информация
Joomla!. XHTML and CSS.