Център за Вашето Дистанционно Професионално Обучение
Център за Професионално Обучение и курсове
real estate company logo
Начало Курс Оперативно СЧЕТОВОДСТВО

Курс "Оперативно счетоводство"


Провеждаме обучения за учители

Знаете ли, че като част от нашия курс по Оперативно счетоводство сме включили не една, а цели 4 от най-активно използвани в страната ни счетоводни програми!

Провеждаме обучения за учителиНие сме лицензирани от НАПОО към МОН, и издаваме документ с воден знак на Министерството на Образованието и Науката (МОН): Вижте по-долу на тази страница!

 

счетоводен курс-Бургас, София, Пловдив. Онлайн, с присъствени консултацииКурсът провеждаме в следните 2 форми на Обучение:

Провеждаме обучения за учители

Курс Счетоводство на предприятието:  - 1200 лв.(онлайн обучение). 15.02.2021г.


Провеждаме обучения за учителиПълен курс на обучение (За Трета Квалификационна Степен) - само при сформиране на група.

 

Най-често задаваният въпрос е: Каква е разликата между двата курса?

Провеждаме обучения за учителиС курса по Оперативно счетоводство на предприятието, Вие ще: се научите да осчетоводявате сметки и фактури, ще работите с ТРЗ софтуер, ще работите със счетоводен софтуер. Ще знаете и ще можете да работите фирмено счетоводство. Ще имате правото да започнете работа като оперативен счетоводител.

Провеждаме обучения за учителиС Пълния курс на обучение: Освен описаните дейности за съкратения курс, Вие ще получите ПРАВОСПОСОБНОСТТА да си отворите своя собствена счетоводна къща, или да бъдете главен счетоводител, както и да подписвате годишните счетоводни отчети на фирмите. Необходимо е да имате 8 години стаж като Оперативен счетоводител, съгласно Закона за Счетоводството. Добрата новина е, че този стаж може да съберете преди обучението си, по време на обучението си, или след него.

( 82 Votes )

Какво се изучава в курса по счетоводство?


Уважаеми колеги, и двата вида курса са напълно подходящи за начинаещи счетоводители! Започваме с основните понятия като дебит и кредит, и продължаваме с изучаването на материала.

В съкратения счетоводен курс се изучават следните модули:

* Основи на Счетоводството - 60 учебни часа

* Счетоводство на предприятието - 150 учебни часа

* Компютърно счетоводство - 60 учебни часа

* Документационна система - 30 учебни часа

* Счетоводна практика - 20 учебни часа

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Общ брой часове: 320 учебни часа

 

В Пълния курс по счетоводство се изучават:

Освен посочените по-горе модули, също и: * Търговско счетоводство, * Счетоводна практика - разширено изучаване, * Бюджетно счетоводство, * Застрахователно и осигурително счетоводство, * Финансов и данъчен контрол, * Финансово - икономически анализ и контрол, * Осчетоводяване на външно-търговски сделки, * Английски език за счетоводители, * Статистика за счетоводители, * финанси, и други.

Разгледайте съдържанието на всички включени модули на тази страница: Изучавани модули в курса по Счетоводство, трета степен на професионална квалификация

Материалът е представен по един много интересен и пълноценен начин - и Ви позволява да погледнете от практическата и ежедневна страна на нещата. Включени са полезни допълнения - като например: В модула по ЗБУТ сме включили изискванията за безопасна работа с компютър, или какво конкретно можем да направим, за да се изморяваме най-малко като работим.

Специално внимание се отделя на компютърното счетоводство - или, работата със счетоводен софтуер - която е задължителна за съвременния счетоводен и технически персонал.

НОВО: Включихме и обучение с програма, обработваща ведомости, болнични  и заплати: ТРЗ!

НОВО: Включихме и обучение по 4 различни счетоводни софтуера, които са сред най-използваните в страната ни днес.

НОВО: Регистрирайте се за Демонстрационния ни курс по счетоводство, за да разгледате видео уроците в курса, възможностите на виртуалната класна стая, и интерактивните счетоводни бланки (фактури, протоколи, отчети и други), които ще попълвате. Те са идентични на хартиените, но ако допуснете грешка - ще бъдете уведомени.

НОВО: Вече може да се включите и САМО в модула Компютърно счетоводство! Предлагаме индивидуално обучение, с продължителност от 1 месец, и лекторът ще работи индивидуално с Вас. Таксата е 340 лв.

Провеждаме обучения за учителиСчетоводният ни курс е много успешен, и сред най-търсените ни обучения. Той е максимално приближен до това, което се случва ежедневно в счетоводната кантора. Провежда се онлайн/дистанционно, като организираме и присъствени часове с учител при сформиране на група (София, Пловдив, Варна, Бургас, Казанлък). Ще работите с "Учебна фирма", която има - за своите учебни цели - персонал, инвентар, материали, помещения и други активи и пасиви. След приключването на своето обучение, Вие ще знаете, и ще можете да работите като счетоводител!

0897 948 215,     02/437 38 85,

( 82 Votes )

Изпратете ни запитване

Изпратете ни запитване, свързано с обученията, които предлагаме. Ние отговаряме бързо!

Задължително *

>'l

  Refresh Captcha  
 

Какъв документ ще получа при завършване на обучението си?


 

Ще получите Държавна диплома - Свидетелство за професионална квалификация, с придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия "Оперативен Счетоводител". Това е най-високата степен на професионална квалификация, която можете да получите по професията. Документът е същият, какъвто бихте получи и от професионалните гимназии/икономическите техникуми/ при завършване на специалността по оперативно счетоводство. Свидетелството е с воден знак на МОН, и може да се превежда и легализира.Свидетелство за професионална квалификация - курс Оперативно Счетоводство

Допълнително, бихме могли да Ви издадем безплатно и Europasss certificate на английски език.

 

Ако се обучавате по част от професията - ще получите Удостоверение за професионално обучение по част от професията. То също е с воден знак на МОН, формат А4. При желание от Ваша страна ще Ви издадем безплатно и Europass Certificate на английски език.

Удостоверение за Професионално Обучение по част от професията

За кого е подходящ този курс?


 

За всеки, който има интерес към изучаването на една специфична и много логична наука с широко приложение.

  • Ако желаете да започнете работа в сферата на администрацията, или да бъдете сътрудник в счетоводна къща - тогава обучението в този курс ще Ви отвори много врати.
  • Ако имате собствен бизнес, и получавате периодично отчети от Вашия счетоводител, но не сте напълно сигурни как да си ги разтълкувате - курсът по счетоводна отчетност ще Ви е несъмнено от полза. (Препоръчваме Ви обучение по Част от професията на Счетоводителя)
  • Ако желаете да работите в бъдеще като Главен Счетоводител, или да си отворите собствена счетоводна къща: Необходимо Ви е да притежавате завършена Трета Степен на Професионална Квалификация по този курс, както и да имате 8 годи стаж като Оперативен Счетоводител. Своя стаж може да съберете преди, по време на, или след обучението си.

За да Ви помогнем да бъдете успешни в работата си, в курса по оперативно счетоводство ще се спрем в детайли на всичко, което се използва в практическата работа на счетоводителя. Започваме от "основите" с модула "Теория на счетоводството",  и надграждаме с останалите модули като "Счетоводство на предприятието", "Търговско счетоводство", "Документационна система", компютърно счетоводство и Счетоводна практика, и още.

В курса по счетоводство ще се научим на много практически неща: да боравим със счетоводните сметки, да осчетоводяваме реални фактури, да изготвяме справки и отчети - ДДС, Отчет за Дохода, Баланси,  да използваме счетоводен софтуер, и още.


Как, Кога и Къде се провежда счетоводният курс?


Провеждаме обучения за учителиКурсът по счетоводство се провежда в дистанционна (он-лайн) форма за хора от цялата страна. Регистрирайте се за Демо курса по счетоводство, за да разгледате видео уроците, класната стая, интерактивните счетоводни бланки за попълване, и още.

Провеждаме обучения за учителиВижте следващите начални Дати на курса по Оперативно Счетоводство

( 82 Votes )

 

Нашите учебни кабинети

 

За да се включите в курса - моля свържете се с нас:


Изпратете ни запитване

Изпратете ни запитване, свързано с обученията, които предлагаме. Ние отговаряме бързо!

Задължително *

>'l

  Refresh Captcha  
 

 

Център за Професионално Обучение към "Матев-строй" ЕООД,

0897 948 215, 02/437 38 85 ,

 

Вижте още:

51

 

Уважаеми УЧИТЕЛИ,

Предлагаме Ви 47 теми с  1, 2 или 3 Кредита, съгл. Наредба 15/22.07.2019, в присъствена,  или неприсъствена форма на обучение. За връзка с нас: тел.0897 948 215 - г-жа Светла Матева.

 


Предстоящи обучения

I. ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ

1. Курс Оперативно счетоводство - 09.10.2023 - 1200 лв.

2. Курс ТРЗ и Личен Състав - 09.10.2023 - 650 лв.

 

Начална дата - без чакане на група:

3. Курс Помощник-възпитател в отглеждането на деца: 500 лв.

4. Курс ДОМАКИН в ДГ: 600 лв.

5. Курс Бизнес-администрация: 650 лв.

6. Курс Икономика и мениджмънт: 650 лв.

7. Курс Застрахователно дело: 650 лв.

8. Курс Банково дело: 650 лв.

9. Курс Търговия: 650 лв.

10. Курс Малък и среден бизнес: 650 лв.

11. Курс Продавач-консултант: 650 лв.

12. Курс Търговски представител : 650 лв.

13. Курс Камериер: 300 лв.

14. Курс Компютърна грамотност/Текстообработване: 300 лв.

 

II. ОБУЧЕНИЯ ЗА УЧИТЕЛИ С КРЕДИТИ

За дати: моля свържете се с нас: 0897 948 215, 02/437 38 85

Програмиране за ДЕЦА

Регистрирайте се за БЕЗПЛАТНИЯ курс за деца на www.Programiram.com.

Курсове по програмиране за деца и юноши

Програмиране за деца: Допълнителна информация
Joomla!. XHTML and CSS.