Център за Вашето Дистанционно Професионално Обучение
Център за Професионално Обучение и курсове
real estate company logo
Начало Курсове
Курс Търговски предствител Печат Е-поща

Курс Търговски предствител

 

Онлайн Курс Домакин в детска градинаКУРС ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Професия: Търговски представител

Специалност на курса: Търговия на едро и дребно

Обучение за придобиване на квалификация по част от професията, лицензиран държавен документ по образец на МОН с международна валидност.

Основни дейности: Търговският представител посредничи при продажби на стоки или услуги между фирмата/предприятието, в което работи, и други търговски обекти, предприятия или физически лица.

 

 

Организации/институции, в които може да се реализира: Реализиране в офиса на фирмата/предприятието, така и на места, посочени от клиентите. Той използва офис техника, включително компютър с програмни продукти за текстообработване, електронни таблици, интернет, презентации, логистика и др.

 

 

Обучение ДОМАКИНКА ДГКурсът се провежда от: Център за професионално обучение, притежаващ Лицензия от НАПОО 201012874.

Цена: 650 лв. за онлайн обучение без изчакване на група.

Издавани документи: При успешно завършване на обучението, Вие ще получите Удостоверение за Професионално Обучение, което е по образец на МОН и НАПОО. Удостоверението е с валиден воден знак, и се регистрира в електронния регистър на МОН.

Съгласно СПИСЪК НА ПРОФЕСИИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ, лица, преминали обучение по Направление 3410401 Търговия на едро и дребно, могат  да заемат длъжности с код по НКИД, започващи с 341040.

Актуален списък на длъжностите могат да се видят тук: Актуален списък на Длъжностите

Лицата, завършили курса, могат да постъпват на работа на следните длъжности (професии) от Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД, 2011 с влезлите в сила промени в НКПД-2011 от 01.01.2021 г.)

* 341040 -Търговски представител

* както и допълнени при актуализиране на НКПД.


Начини на провеждане на обучението:

Курсът се провежда в онлайн форма: чрез изпращане на парола за учебния сайт. Материалите са налични онлайн, и може да се влиза в сайта по всяко време. /Такса - 650 лв./

 


Курс Домакин в детска градина 600 лв.Документи за записване за курс:

Договор за обучение /по образец/, Заявление за записване в курс /по образец/, 1 брой снимка - паспортен формат, матирана, надписана на гърба; Копие на медицинско свидетелство;копие на диплома за завършено минимум средно образование, квитанция за заплатена такса, информиране по GDPR /по образец/.

 

Таксата за обучението може да заплатите на каса на банка, на каса на Изипей, с електронно банкиране или друг избран вариант, по следната банкова сметка:

Център за професионално обучение към "Матев-строй" ЕООД

IBAN BG41UNCR70001520018335

Уникредит Булбанк


Продължителност на обучението:

Обучението е с продължителност от 1 месец.


Изучавани модули:

Модул 1: Основните отговорности и правила за работа на търговския представител

Модул 2: Как да постигнем възможно най-добри взаимоотношения с клиентите

Модул 3: Ефективни съвременни стратегии за продажби

Модул 4: Поведение и тактики при водене на преговори

Модул 5: Планиране и управление на личните продажби

Модул 6: Техники за насърчаване на продажбите

 

Домакин

Общ брой учебни часове: 100 часа

За контакт с нас:

0897 948 215,

02/ 437 38 85

С Уважение,

 

Уважаеми УЧИТЕЛИ,

Предлагаме Ви 47 теми с  1, 2 или 3 Кредита, съгл. Наредба 15/22.07.2019, в присъствена,  или неприсъствена форма на обучение. За връзка с нас: тел.0897 948 215 - г-жа Светла Матева.

 


Предстоящи обучения

I. ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ

1. Курс Оперативно счетоводство - 04.03.2024, 25.09.2024г. - 1200 лв.

2. Курс ТРЗ и Личен Състав - 04.03.2024, 25.04.2024г., 25.09.2024г. - 650 лв.

 

Начална дата - без чакане на група:

3. Курс Помощник-възпитател в отглеждането на деца: 500 лв. УДОСТОВЕРЕНИЕ

3.1 Курс помощник-възпитател - ЗА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ТРЕТА СТЕПЕН - 1400 лв.

4. Курс ДОМАКИН в ДГ: 600 лв.

5. Курс Бизнес-администрация: 650 лв.

6. Курс Икономика и мениджмънт: 650 лв.

7. Курс Застрахователно дело: 650 лв.

8. Курс Банково дело: 650 лв.

9. Курс Търговия: 650 лв.

10. Курс Малък и среден бизнес: 650 лв.

11. Курс Продавач-консултант: 650 лв.

12. Курс Търговски представител : 650 лв.

13. Курс Камериер: 300 лв.

14. Курс Компютърна грамотност/Текстообработване: 300 лв.

 

II. ОБУЧЕНИЯ ЗА УЧИТЕЛИ С КРЕДИТИ

За дати: моля свържете се с нас: 0897 948 215, 02/437 38 85

Програмиране за ДЕЦА

Регистрирайте се за БЕЗПЛАТНИЯ курс за деца на www.Programiram.com.

Курсове по програмиране за деца и юноши

Програмиране за деца: Допълнителна информация
Joomla!. XHTML and CSS.