Център за Вашето Дистанционно Професионално Обучение
Център за Професионално Обучение и курсове
real estate company logo
Начало Сътрудник в Бизнес-Услуги
Дистанционен курс по Професия "Сътрудник в Бизнес-Услуги" - код 345040
Печат Е-поща

Професия "Сътрудник в Бизнес-Услуги" - код по СППОО 345040

Специалност "Бизнес-услуги" - код по СППОО 3450401


( 40 Votes )

Уважаеми читатели,

Информация за безплатния курс за бизнес сътрудник - с ваучер по европейска програмаще се радваме, ако изберете да се включите в курса по специалност "Бизнес - услуги". На тази страница ще намерите полезна  и интересна информация, свързана с:

Курс по счетоводство в онлайн форма на обучение организирането и провеждането на онлайн обучение/или присъствено обучение по специалността

Курс по счетоводство в онлайн форма на обучение Начините при които можете да се включите - напълно безплатно в курса.

Курс по счетоводство в онлайн форма на обучение Ще придобиете ясна представа какво ще знаете и можете да работите в края на своето обучение,

Курс по счетоводство в онлайн форма на обучение Вижте образеца на държавната диплома, която ще получите Вие.

За кого е подходящ този курс?

за кого е подходящ курса срещу ваучер по оп аз мога повече?

Курсът е много интересен, и действително Ви дава възможност да придобиете професионалните умения, които са Ви необходими, за да изпълнявате широка гама от задачи.

Ако желаете да развиете професионални умения да работите едновременно с работниците и служителите,  и с ръководителите на предприятието или фирмата; ако желаете да приемате външни посетители по установения ред. Да координирате информационния поток между ръководството и персонала и осъществявате контрол на други работещи. Ако имате интерес да организирате и поддържате списък със срещите на ръководителя, подготвяте пътувания. Ако искате да организирате работни срещи и посещения във фирмата, като осигурявате подготовка на зала, необходимите материали и техника, уведомявате участниците за времето, мястото, дневния ред и т.н. Ако искате в своята работа да оформяте писма, уведомителни документи, поръчки, проспекти, оферти и други.

Ако изброените по-горе дейности представляват интерес за Вас - тогава - вярваме, че Курсът по Професия "Сътрудник в Бизнес-Услуги", специалност "Бизнес-услуги", е напълно подходящ за Вас!

Не се тревожете - не е необходимо да имате опит в тази сфера, за да се включите в обучението! Необходимо е да сте сериозни, мотивирани - и действително да проявявате интерес към една такава динамична и представителна позиция.

( 40 Votes )

Какво се изучава в курса по Специалност "Бизнес-услуги" - код по СППОО 3450401?


Какво се изучава в курса Бизнес услуги, по схема АЗ МОГА ПОВЕЧЕОбучението е с продължителност 660 учебни часа. Продължителност - около 6 до 7 месеца. По време на нашето обучение Вие ще се запознаете с широк аспект от дисциплини, които ще Ви помогнат да изградите необходимите личностни и професионални качества за заемане на длъжността.

Ще разгледаме заедно:

- Бизнес комуникаци

- Създаване на бизнес план

- Български държавни стандарти (БДС) в областта на деловата кореспонденция и документооборота;

- Компютърна грамотност

- Основи на Бизнес английския език

и много други полезни и практически въпроси, които - намират непосредствено приложение в ежедневието на работното Ви място.

 

Каква диплома ще получа в края на своето обучение?

При успешно завършване на своето обучение в пълния курс на обучение - Вие ще Свидетелство за 3 степен на професионална квалификацияполучите Свидетелство за професионална квалификация, с най-високата -  Втора степен на професионална квалификация, по професионално направление:

Професия "Сътрудник в Бизнес-Услуги" - код по СППОО 345040

Специалност "Бизнес-услуги" - код по СППОО 3450401

Свидетелството е на Министерството на Образованието,  ипритежава воден знак и уникален сериен номер. Може да се превежда и легализира при необходимост. В допълнение, безплатно, ние ще Ви издадем и Europass Certificate - на английски език.

( 40 Votes )


Вижте още:

Обучения по ОП "Ваучери за заети лица"

Ключови компетентности

Английски език: нива за начинаещи, и за напреднали (300 учебни часа всеки)

Немски език (300 учебни часа)

Примерен график за провеждане на занятията в курса, според изискванията на Схемата "Ваучери за заети лица"

 

За допълнителна информация:

Моля свържете се с нас:

02/ 437 38 85

0897 948 215

Skype: Kursove123

90

 

Уважаеми УЧИТЕЛИ,

Предлагаме Ви 47 теми с  1, 2 или 3 Кредита, съгл. Наредба 15/22.07.2019, в присъствена,  или неприсъствена форма на обучение. За връзка с нас: тел.0897 948 215 - г-жа Светла Матева.

 


Предстоящи обучения

I. ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ

1. Курс Оперативно счетоводство - 04.03.2024 - 1200 лв.

2. Курс ТРЗ и Личен Състав - 04.03.2024 - 650 лв.

 

Начална дата - без чакане на група:

3. Курс Помощник-възпитател в отглеждането на деца: 500 лв. УДОСТОВЕРЕНИЕ

3.1 Курс помощник-възпитател - ЗА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ТРЕТА СТЕПЕН - 1400 лв.

4. Курс ДОМАКИН в ДГ: 600 лв.

5. Курс Бизнес-администрация: 650 лв.

6. Курс Икономика и мениджмънт: 650 лв.

7. Курс Застрахователно дело: 650 лв.

8. Курс Банково дело: 650 лв.

9. Курс Търговия: 650 лв.

10. Курс Малък и среден бизнес: 650 лв.

11. Курс Продавач-консултант: 650 лв.

12. Курс Търговски представител : 650 лв.

13. Курс Камериер: 300 лв.

14. Курс Компютърна грамотност/Текстообработване: 300 лв.

 

II. ОБУЧЕНИЯ ЗА УЧИТЕЛИ С КРЕДИТИ

За дати: моля свържете се с нас: 0897 948 215, 02/437 38 85

Програмиране за ДЕЦА

Регистрирайте се за БЕЗПЛАТНИЯ курс за деца на www.Programiram.com.

Курсове по програмиране за деца и юноши

Програмиране за деца: Допълнителна информация
Joomla!. XHTML and CSS.