Център за Вашето Дистанционно Професионално Обучение
Център за Професионално Обучение и курсове
real estate company logo
Начало Курс Финансова Отчетност
Дистанционен курс по Финансова отчетност - код: 3430201
Печат Е-поща


Специалност: Финансова отчетност - код: 3430201

Дистанционно обучение за хора от цялата страна

( 32 Votes )


Обучението приключва с придобиване на Втора степен на професионална квалификация.

  • Финансовият отчетник може да работи в различни сфери на стопанството - производство, търговия, услуги, държавна администрация, финансови и застрахователни институции. Той извършва трудовата си дейност в счетоводен, статистически или финансов отдел на конкретното предприятие.
  • Финансовият отчетник изпълнява задачи, свързани с правилното съставяне на първични счетоводни документи, водене на синтетични и аналитични счетоводни сметки, попълване на платежни документи. Той може да изпълнява дейности, свързани с получаване и плащане на парични средства в брой.
  • Финансовият отчетник участва в дейността на финансово-счетоводния отдел при калкулиране на себестойността на продукцията в производствените предприятия или разходите за обръщение в сферата на услугите и търговията. Той може да съставя разчетно-платежни ведомости за заплати, да изчислява болнични листове, да изготвя декларации и справки, свързани с тези ведомости.
  • В сферата на застрахователната дейност финансовият отчетник може да води аналитичната отчетност на рисковете, видовете застраховки и уреждане на застрахователните полици. В сферата на финансовите предприятия той може да води аналитична отчетност за гаранции по кредити, инвестиции, ипотеки, облигации, ценни книжа, документи за оценки, комисиони и лихви.
  • Финансовият отчетник трябва да познава правилата на документооборота и да умее да съставя, класифицира, обработва, сортира, съхранява и архивира счетоводна, статистическа и финансова информация на конкретно работно място в предприятието по регламентиран ред. Той планира и организира своята дейност, като спазва нормативно регламентираните срокове. Предава и получава документи и справки във и от държавни институции - НАП, НОИ, НСИ и др.

Нашето мнение е, че участието Ви в този курс, ще Ви донесе много практически познания. Ще изучавате задълбочено счетоводната материя - така че да можете да сте в помощ на счетоводителя и на счетоводния отдел във всяко предприятие или учреждение.

Курсът е с продължителност от около 6 месеца. Приключва с явяване на Държавен изпит.

Изпитът се провежда в присъствена форма/явяване на място/. Теорията е в първия ден, практическият изпит - на следващия.

 

Ще се радваме да бъдете наши курсисти в тази дисциплина. Преподавателският ни екип се състои от опитни счетоводители и финансисти, от които ще научите - много.

( 32 Votes )

Вижте още:

Професионални присъствени обучения по ОП "Ваучери за заети лица"

1. Системен Програмист (Курс Системно програмиране) - Трета Степен на Професионална Квалификация

2. Програмист (Курс Програмно осигуряване) - Втора Степен на Професионална Квалификация

3. Електронна Търговия (Курс Организатор Интернет Приложения) - Трета Степен на Професионална Квалификация

4. Графичен дизайнер (Курс Графичен дизайн) - Трета Степен на Професионална Квалификация

5. Офис - мениджър (Курс Бизнес-Администрация) - Трета Степен на Професионална Квалификация

6. Оперативен счетоводител (Курс Оперативно счетоводство) - Трета Степен на Професионална Квалификация

7. Икономист (Курс Икономика и мениджмънт) - Трета Степен на Професионална Квалификация

96

 

Уважаеми УЧИТЕЛИ,

Предлагаме Ви 47 теми с  1, 2 или 3 Кредита, съгл. Наредба 15/22.07.2019, в присъствена,  или неприсъствена форма на обучение. За връзка с нас: тел.0897 948 215 - г-жа Светла Матева.

 


Предстоящи обучения

I. ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ

1. Курс Оперативно счетоводство - 04.03.2024 - 1200 лв.

2. Курс ТРЗ и Личен Състав - 04.03.2024 - 650 лв.

 

Начална дата - без чакане на група:

3. Курс Помощник-възпитател в отглеждането на деца: 500 лв. УДОСТОВЕРЕНИЕ

3.1 Курс помощник-възпитател - ЗА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ТРЕТА СТЕПЕН - 1400 лв.

4. Курс ДОМАКИН в ДГ: 600 лв.

5. Курс Бизнес-администрация: 650 лв.

6. Курс Икономика и мениджмънт: 650 лв.

7. Курс Застрахователно дело: 650 лв.

8. Курс Банково дело: 650 лв.

9. Курс Търговия: 650 лв.

10. Курс Малък и среден бизнес: 650 лв.

11. Курс Продавач-консултант: 650 лв.

12. Курс Търговски представител : 650 лв.

13. Курс Камериер: 300 лв.

14. Курс Компютърна грамотност/Текстообработване: 300 лв.

 

II. ОБУЧЕНИЯ ЗА УЧИТЕЛИ С КРЕДИТИ

За дати: моля свържете се с нас: 0897 948 215, 02/437 38 85

Програмиране за ДЕЦА

Регистрирайте се за БЕЗПЛАТНИЯ курс за деца на www.Programiram.com.

Курсове по програмиране за деца и юноши

Програмиране за деца: Допълнителна информация
Joomla!. XHTML and CSS.