Център за Вашето Дистанционно Професионално Обучение
Център за Професионално Обучение и курсове
real estate company logo
Начало Формиране и мотивация на екипи (2 кредита)
2-кредита за прдагози Формиране и мотивация на екипи
Печат Е-поща

Формиране и мотивация на екипи. Управление и координация на педагогическите екипи (2 квалификационни кредита)

(Обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, съгласно Наредба 15/22.07.2019 и Закона за предучилищното и училищното образование)

Програмата е насочена към:

* Учители – начален етап;

* Учители – прогимназиален етап;

* Учители – гимназиален етап;

* Директори;

* Заместник-директори;

* Педагогически съветфници, психолози;

* Възпитатели в общежитие;

* Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители;


( 1 Vote )

Продължителност Кредити Сертификат
32 часа 2

Да


Форми на обучение:

  • 16 онлайн / 16 присъствени учебни часа


Място на провеждане на обучението:

В зала във Вашето учебно заведение, В зала на Центъра за обучение, или изнесено обучение.


Кратко описание и цели на програмата:

  • В предлаганата програма се разкриват същността и структурата на изграждане на екипи. В нея се описват стратегиите, методите, техниките за изграждане на екипи и екипни и лидерски умения у ръководните кадри. Разглеждат се етапите на формиране на успешни училищни екипи, както и стратегии за подобряване на тяхната работа.
  • Работата в екип е важна за учениците и за педагогическите специалисти, защото подпомога ефективното усвояване на знания в училище, допринася за мотивацията по време на учебния процес и формира компетентности, които са устойчиви и извън училище и учебния процес.

Очаквани резултати:

Получените знания по време на курса, участниците ще са в състояние да:

  • Да  се  изгради  положително  отношение  на педагогическите  специалисти  към личностното развитие на учениците и работата им в екип.- Развият у учениците/педагогическите специалисти инициативност, самостоятелност, самокритичност и творчество при активно участие в общи дейности; да развият организираност при извършване на познавателни и практически задачи, да развият умения за работа в екип.
  • Придобият знания за съвременна теория за работа в екип, общуване в екип, целеполагане, групово вземане на решения.На база

Методи на обучение:

  • Теоритичното съдържание на семинара ще бъде представено под формата на Power Point презентация, с оглед систематичното предаване на информацията. Изясняването на практическите въпроси ще бъде постигнато чрез решаването на казуси, тестове, ролеви игри, дискусии и беседи.


Компетентности, които ще бъдат придобити:

  • Педагогическа
  • Организационна
  • Комуникативна
  • Педагогическа

 

( 1 Vote )

 

Цените на нашите тематични обучения

Моля вижте нашите цени.


 

Или ни изпратете ЗАПИТВАНЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ

 

За контакт с нас: Център за Професионално Обучение към "Матев-строй" ЕООД

0897 948 215

02/ 437 38 85


Вижте още от нашите най-популярни теми:

 

Автор: Svetla Mateva

четвъртък, 28 април 2022г. 08:43ч.

 

 

232

 

...::: Валидиране :::...

Имате професионален опит, а нямате документ? Искате ли да се явите само на изпит, без да участвате в курс, за да получите документ за Професионалните си умения?

Пишете ни за кой курс се интересувате, и ще Ви изпратим условията за Валидиране.

Уважаеми УЧИТЕЛИ,

Предлагаме Ви 47 теми с  1, 2 или 3 Кредита, съгл. Наредба 15/22.07.2019, в присъствена,  или неприсъствена форма на обучение. За връзка с нас: тел.0897 948 215 - г-жа Светла Матева.

Програмиране за ДЕЦА

Регистрирайте се за БЕЗПЛАТНИЯ курс за деца на www.Programiram.com.

Курсове по програмиране за деца и юноши

Програмиране за деца: Допълнителна информация

Списък с теми
Joomla!. XHTML and CSS.