Център за Вашето Дистанционно Професионално Обучение
Център за Професионално Обучение и курсове
real estate company logo
Начало Справяне със стреса. Овладяване на конфликти
PDF Печат Е-поща

 

Справяне със стреса и напрежението на работното място, разрешаване на конфликти и овладяване на гнева и раздразнението (1 квалификационен кредит)

(Обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, съгласно Наредба 15/22.07.2019 и Закона за предучилищното и училищното образование)

Справяне със стреса в училище: тематично обучение за педагози

 

 

. Продължителност .

. на обучението .

. Кредити . . Сертификат .

16 часа

1 Да

( 7 Votes )

Форми на обучение:

  • Присъствена - 16 присъствени учебни часа
  • Дистанционна - 8 онлайн / 8 присъствени учебни часа

Място на провеждане на обучението:

В зала във Вашето учебно заведение, В зала на Центъра за обучение, или изнесено обучение.

Програмата е насочена към:

Учители – начален етап, Учители – прогимназиален етап, Учители – гимназиален етап, Директори, Заместник-директори, Ръководител направление ИКТ, Педагогически съветници, психолози, Възпитатели в общежитие, Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители, Корепетитори, хореографи, треньори, Учители - предучилищно образование, Учители - целодневна организация


Кратко описание и цели на програмата:

стреса на учителското работно мястоПрограмата на обучението включва презентиране и информиране относно стреса, гнева, вътрешноличностните и междуличностните конфликти, запознаване с техните характеристики, особености, белези, ефекти и отпечатъци, които оставят в съзнанието и психиката на всеки засегнат и докоснат от тях. Ще бъдат включени и няколко методики, различни видове тестове, материали към темата и технихи за справяне с неприятните последици и тяхното овладяване.

  • Обстойно и подробно запознаване и информиране на аудиторията за видовете стрес, гняв, напрежение, фрустрация, вътрешноличностни и междуличностни конфликти.
  • Придобиване на умения и знания за адекватното и своевременно разпознаване и овладяване на негативните и травматични последици от сблъскването с тях.
  • Предприемане на най-подходящите и удачни мерки и прилагане на корекционни методи за справяне и овладяване на емоционалното и психичното състояние.
  • Извършване и изграждане на ефективна стратегия за предотвратяване на разрастване и развиване на проблема или евентуална повторна поява, както и на трайното задържане на постигнатите резултати.
  • Доразвиване и  усъвършенстване на знания и умения за себеосъзнаване, самоанализиране, интроспекция (самонаблюдение), съхраняване и запазване на цялостната личност, емпатийно отношение спрямо всеки, справяне с личностни проблеми и психични травми.
  • Ще бъдат включени и техники, различни ролеви игри, практики и примерни ситуации за справяне със стреса, снижаване на напрежението на работното място, за разрешаване на вътрешноличностни и междуличностни конфликти, както и за овладяване на гнева, афективни състояния и раздразнителност.


Методи на обучение:

Методите на обучение ще са догматичен (получаване на знания  в готов вид подбран и поднесен от обучаващите), евристичен (усвояване на знания чрез самостоятелно разсъждаване) и изследователски (самостоятелно придобиване на знания чрез опити, наблюдения и измервания). Източниците на информация ще бъдат словесни (разказ и беседа), нагледни (наблюдения и демонстрация) и практически метод чрез упражнения и занятия.


Компетентности, които ще бъдат придобити

  • Организационна
  • Комуникативна


( 7 Votes )Цените на нашите тематични обучения

Моля вижте нашите цени.Или ни изпратете ЗАПИТВАНЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ


За контакт с нас: Център за професионално обучение към "Матев-строй" ЕООД

0897 948 215

02/ 437 38 85

officekursove123


Вижте още от нашите най-популярни теми:

174

Автор: Svetla Mateva

 

...::: Валидиране :::...

Имате професионален опит, а нямате документ? Искате ли да се явите само на изпит, без да участвате в курс, за да получите документ за Професионалните си умения?

Пишете ни за кой курс се интересувате, и ще Ви изпратим условията за Валидиране.

Уважаеми УЧИТЕЛИ,

Предлагаме Ви 47 теми с  1, 2 или 3 Кредита, съгл. Наредба 15/22.07.2019, в присъствена,  или неприсъствена форма на обучение. За връзка с нас: тел.0897 948 215 - г-жа Светла Матева.

Програмиране за ДЕЦА

Регистрирайте се за БЕЗПЛАТНИЯ курс за деца на www.Programiram.com.

Курсове по програмиране за деца и юноши

Програмиране за деца: Допълнителна информация

Списък с теми
Joomla!. XHTML and CSS.