Център за Вашето Дистанционно Професионално Обучение
Център за Професионално Обучение и курсове
real estate company logo
Начало Учителят: Лидер и ръководител
PDF Печат Е-поща

Учителите като лидери и професионални ръководители (1 квалификационен кредит)

(Обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, съгласно Наредба 15/22.07.2019 и Закона за предучилищното и училищното образование)

 

( 7 Votes )

Обучение за учители - Одобрена тема за квалификация: Лидер

1 квалификационен кредит
Луксозен Сертификат
Присъствена или Дистанционна форма
Продължителност: 16 учебни часа
Цена: Индивидуално включване за 1 човек - 79 лв., за повече хора - Изпратете ни запитване (отговаряме светкавично)

 

Място на провеждане на обучението:

 • В зала във Вашето учебно заведение: Ако изберете варианта наш лектор да дойде на място при Вас.
 • В зала на Центъра за обучение (имаме зали в гр.София и в гр.Казанлък)
 • Изнесено обучение: Работим с отлична Туристическа Агенция. Можем да Ви съдействаме и предложим дестинации, или да се съобразим с избраната от Вас.
 • Дистанционната част: Платформа за дистанционно обучение на учители и педагози


Програмата е насочена към:

Учители – начален етап, Учители – прогимназиален етап, Учители – гимназиален етап, Директори, Заместник-директори, Ръководител направление ИКТ, Педагогически съветници, психолози, Възпитатели в общежитие, Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители, Корепетитори, хореографи, треньори, Учители - предучилищно образование, Учители - целодневна организация


Кратко описание и цели на програмата:

В този курс ще направим съпоставка между ролята на мениджъра в една организация, и допирните й точки с тази на учителя. Ще разгледаме ролята на учителя като лидер и професионалист в образователната институция. Целта ни е да Ви съдействаме да изградите своите управленчески умения.

Ще разгледаме: как се формира успешно един екип, и какво е необходимо за неговата ефектива работа; Ще разгледаме информация за конфликтите, и стратегиите за тяхното разрешаване; Как да оценяваме своята и чуждата работа, без да допускаме най-честите грешки.

Ще имате възможност да направете самооценка на своите силни и слаби страни и да видите в коя насока да работите. Ще Ви представим страхотна книга за мениджъри, която е написана на достъпен език, и е подходящо четиво за всеки, който се интересува от управлението на екипи и задачи. Вижте няколко полезни видео материала, и - още!

Научете как да се справите конструктивно с конфликтите, съгласно различните "роли", които децата заемат в класа.

Теоритичните материали, с които ще се запознаете, покриват областите:

 • Уникалната роля на професията учител в училище и извън него.
 • Учителят-лидер като педагог, обучител, възпитател.
 • Учителят-лидер като посредник между семейството и обществото.
 • Учителят-лидер - генератор на бъдещи кадри.
 • Едно неспирно професионално израстване на учителя.
 • Учителят-лидер е пътеводител и пример за подражание.
 • Изграждане на управленчески умения.
 • Създаване и поддържане ефективни и конструктивни професионални взаимоотношения с колегите и подкрепа на ръководния екип на институцията, като участва активно в работата на педагогическия съвет, на комисии и др.
 • Изграждане на успешни модели на сътрудничество и подкрепа в институцията, като конструира устойчива връзка и осигурява възможности за участие в процесите на вземане на решения.
 • Познаване на специфичните потребности на всяко дете или ученик и умее да планира дейности за индивидуална работа и за подкрепа.

Методи на обучение:

 • Лекционен курс.
 • Дискусия – открита дискусия по проблеми на темата с активно участие на участниците в курса.
 • Сценично представяне и решаване на казуси. Видео материали
 • Онлайн подготвка - работа по материали, форум с въпроси и отговори, установяване на проблеми в практиката и предоставяне на алтернативни решения и т.н.

Компетентности, които ще бъдат придобити:

 • Педагогическа;
 • Организационна;
 • Комуникативна;
 • Лидерска;


( 7 Votes )


Цените на нашите тематични обучения

Индивидуално включване към група: 79 лв

Ако сте колеги, над 3 човека - моля изпратете ни ЗАПИТВАНЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ

Ако сте група, и желаете наш лектор да дойде на място при Вас/Или се интересувате от изнесено обучение - молим да ни изпратите ЗАПИТВАНЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ


За контакт с нас: Център за Професионално Обучение към "Матев-строй" ЕООД

0897 948 215 - Светла Матева

02/ 437 38 85

officekursove123


Вижте още от нашите най-популярни теми:

175

Автор: Svetla Mateva

 

Уважаеми УЧИТЕЛИ,

Предлагаме Ви 47 теми с  1, 2 или 3 Кредита, съгл. Наредба 15/22.07.2019, в присъствена,  или неприсъствена форма на обучение. За връзка с нас: тел.0897 948 215 - г-жа Светла Матева.

 


Предстоящи обучения

I. ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ

1. Курс Оперативно счетоводство - 04.03.2024 - 1200 лв.

2. Курс ТРЗ и Личен Състав - 04.03.2024 - 650 лв.

 

Начална дата - без чакане на група:

3. Курс Помощник-възпитател в отглеждането на деца: 500 лв. УДОСТОВЕРЕНИЕ

3.1 Курс помощник-възпитател - ЗА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ТРЕТА СТЕПЕН - 1400 лв.

4. Курс ДОМАКИН в ДГ: 600 лв.

5. Курс Бизнес-администрация: 650 лв.

6. Курс Икономика и мениджмънт: 650 лв.

7. Курс Застрахователно дело: 650 лв.

8. Курс Банково дело: 650 лв.

9. Курс Търговия: 650 лв.

10. Курс Малък и среден бизнес: 650 лв.

11. Курс Продавач-консултант: 650 лв.

12. Курс Търговски представител : 650 лв.

13. Курс Камериер: 300 лв.

14. Курс Компютърна грамотност/Текстообработване: 300 лв.

 

II. ОБУЧЕНИЯ ЗА УЧИТЕЛИ С КРЕДИТИ

За дати: моля свържете се с нас: 0897 948 215, 02/437 38 85

Програмиране за ДЕЦА

Регистрирайте се за БЕЗПЛАТНИЯ курс за деца на www.Programiram.com.

Курсове по програмиране за деца и юноши

Програмиране за деца: Допълнителна информация

Списък с теми
Joomla!. XHTML and CSS.