Център за Вашето Дистанционно Професионално Обучение
Център за Професионално Обучение и курсове
real estate company logo
Начало Работа с деца със СОП
Печат Е-поща

Как да приобщим децата/учениците със специални образователни потребности (СОП) и да спомогнем за преодоляване на предразсъдъците към тях от страна на останалите ученици?  (1 квалификационен кредит)

(Обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, съгласно Наредба 15/22.07.2019 и Закона за предучилищното и училищното образование)

Обучения на учители за работа с деца със СОП

Продължителност на обучението: 16 учебни часа

Кредити: 1 кредит

Издаване на Сертификат: Да, Луксозни поименни Сертификати за всеки участник

 

( 8 Votes )

Форми на обучение:

 • Присъствена - 16 присъствени учебни часа

 • Дистанционна - 8 онлайн / 8 присъствени учебни часа

Място на провеждане на обучението:

В зала във Вашето учебно заведение, В зала на Центъра за обучение, или изнесено обучение.

Програмата е насочена към:

Учители – начален етап, Учители – прогимназиален етап, Учители – гимназиален етап, Педагогически съветници, психолози, Директори, Учители - предучилищно образование,  Педагогически съветници, психолози

Кратко описание на програмата:

Обучение на учители и педагогически специалисти за работа с деца със СОПОбучителната програма за педагогически специалисти е съобразена с новостите и тенденциите в областта на приобщаващото образование. Предлаганата тема има за цел да повиши педагогическите, организационните, комуникатив

ните и професионалните компетентност у учителите и да усъвършенства уменията им за прилагане на интерактивни методи и средства и личностно-ориентиран подход в обучението. Програмата е предназначена за учители от начален, прогимназиален и гимназиален етап, педагогически съветници, психолози, логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители за работа с деца и ученици с различни нарушения.


Цели на програмата:

Повишаване информираността на учителите от начален, прогимназиален и гимназиален етап, педагогически съветници, психолози, логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители за:

 • Видовете увреждания, предизвикателствата и бариерите, свързани с нарушението.

 • Връзката между увреждане и способност за педагогическо и социално включване на дете и ученик със специални образователни потребности.

 • Адекватна реакция в различни ситуации при работа с дете и ученик със специални образователни потребности.

 • Общуване чрез подходящ и недискриминативен начин с дете и ученик със специални образователни потребности, отчитайки особеностите на увреждането му.


Методи на обучение:

 • Нагледни

 • Практически

 • Словесни


Компетентности, които ще бъдат придобити:

 • Академична

 • Педагогическа

 • Организационна

 • Комуникативна

 • Административна

( 8 Votes )

Цените на нашите тематични обучения

Моля вижте нашите цени.Или ни изпратете ЗАПИТВАНЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ


За контакт с нас: Център за професионално обучение към "Матев-строй" ЕООД

0897 948 215

02/ 437 38 85

officekursove123

 

Вижте още от нашите най-популярни теми:

 

Автор: Svetla Mateva      Последна редакция: 04.05.2022г.

186

 

Безплатни обучения

Побързайте да заявите своя БЕЗПЛАТЕН ВАУЧЕР за обучение по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 - 2027 г.

Пишете ни за кой курс се интересувате, и ще Ви уведомим когато стартира приемът на Заявления за ваучер!

Уважаеми УЧИТЕЛИ,

Предлагаме Ви 47 теми с  1, 2 или 3 Кредита, съгл. Наредба 15/22.07.2019, в присъствена,  или неприсъствена форма на обучение. За връзка с нас: тел.0897 948 215 - г-жа Светла Матева.

Програмиране за ДЕЦА

Регистрирайте се за БЕЗПЛАТНИЯ курс за деца на www.Programiram.com.

Курсове по програмиране за деца и юноши

Програмиране за деца: Допълнителна информация

Списък с теми
Joomla!. XHTML and CSS.